Hotarâri de Guvern

 

HG nr. 1288 / 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
HG nr. 1210 / 2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
HG nr. 869 / 2005 pentru modificarea și completarea HG nr. 1210 / 2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Hotărâre pentru modificarea HG nr. 1210 / 2004 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr.329 / 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice , raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
HG nr. 294 / 2015 privind aprobarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023