Ordine ale Directorului General al ANCPI

 

ODG1207/2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare,receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara,aprobat prin Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014
Rectificare ODG3470/2019 Rectificarea privind cuprinsul Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 3.442/2019, din 20.01.2020
ODG3470/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
ODG3407/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
ODG16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
ODG320/2018 pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informatiilor de interes public la nivelul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
ODG217/2018 Ordinul nr.217/2018 pentru completarea anexei nr.4 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară,a Centrului Național de Cartografie,precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora
ODG1171/2017 Anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.171/2017 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 din 21.08.2017
ODG890/2015 Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor de cadastru
ODG700/2014 Regulamentul pentru avizare,receptie,si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara
ODG107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României