Legi

 

Legea nr. 7 / 1996 legea cadastrului și a publicității imobiliare
Legea nr. 247 / 2005 – titlul XII privind reforma în domeniile proprietății și justiției,precum și unele măsuri adiacente
Legea nr. 329 / 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice , susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional